Nasze zasady

SPOSÓB TRAKTOWANIA

1. Mówimy do siebie po imieniu, spokojnie, bez przezywania, wyśmiewania i krzyków.
2. Pomagamy sobie i bronimy słabszych.
3. Uśmiechamy się do siebie i mówimy sobie miłe rzeczy.
4. Jesteśmy dla siebie uprzejmi, używamy zwrotów grzecznościowych.
5. Pocieszamy kiedy komuś jest smutno.
6. Szanujemy się nawzajem, bez używania przemocy fizycznej i psychicznej

[…]